Op 22 maart kwam de regering naar buiten met een akkoord dat ze had gesloten met de financiële sector. Met een “financiële bazooka” willen de overheid en de banken vermijden dat bedrijven die vóór de corona-uitbraak gezond waren nu als gevolg van de pandemie in de problemen komen. Maatregelen zoals het toestaan van betalingsuitstel op lopende leningen en het verstrekken van overbruggingskredieten moeten bedrijven soelaas bieden.

Het minder goede nieuws is dat banken zich voornamelijk zullen focussen op de risicobeheersing in hun huidige kredietportefeuille. Dit wil zeggen dat bij nieuwe dossiers soms op de pauzeknop wordt gedrukt en dat het als niet-klant moeilijk zal worden om te genieten van een financiële injectie van de bank. Uiteraard zullen banken elk geval individueel beoordelen.

Wat verwacht de bank van mij?

Verwacht je cashproblemen als gevolg van de coronacrisis? Neem op tijd contact op met je huisbank om de mogelijkheden te overlopen en wees vooral transparant. Ga er ook niet van uit dat je zal kunnen genieten van de steunmaatregelen met één simpel telefoontje naar je bankier. Door volgende voorbereidingen te treffen kan je je kansen op steun significant verhogen:

 • Voorzie een gedetailleerde versie van je balans en resultatenrekening, eventueel aangevuld met tussentijdse cijfers
 • Geef een duidelijk beeld van de huidige kaspositie en runway
 • Heb je nog andere kredietlijnen lopen en welke ruimte is er daar nog?
 • Heb je nog eigen middelen die je in je zaak kan investeren?
 • Bootstrapping: welke stappen onderneem je om je kosten te beperken tot het strikt noodzakelijke
 • Denk na over het pivoteren van je businessmodel: zijn er mogelijkheden om op andere manieren inkomsten te genereren?
 • Doe eerst een beroep op de steunmaatregelen zoals het inroepen van tijdelijke werkloosheid, uitstel van betaling van btw, de premie van 4.000 euro voor gesloten horecazaken…
 • Zijn er in je eigen netwerk mensen die kunnen bijspringen, bijvoorbeeld via winwinleningen?

Alle bovenstaande zaken kan je verwerken in een cashflowplan voor de komende zes à 12 maanden. Aandachtspunten hierbij zijn enerzijds de impact van corona op de verwachte omzet en het innen van uitstaande vorderingen, anderzijds de kosten voor de komende maanden. Op die manier kan je met een concrete financieringsbehoefte op een onderbouwde manier in gesprek gaan met je bank.

Munitie voor de bazooka

Een goed voorbereid en onderbouwd dossier is een must, maar wat zijn nu de belangrijkste maatregelen waarmee de financiële sector en de overheden bedrijven nu gaan ondersteunen?

 • Uitstel van afbetaling van lopende leningen: voor reeds lopende kredieten kunnen ondernemingen aan hun bank een uitstel van betaling tot 31 oktober vragen. Het normale terugbetalingsplan wordt met andere woorden tijdelijk opgeschort en de totale looptijd van het krediet wordt verlengd met eenzelfde periode als de opschorting.
 • Overbruggingskredieten: voor het betalen van personeel, openstaande facturen… kunnen bedrijven ook een overbruggingskrediet van maximaal 12 maanden aan hun bank vragen.
 • Uitbreiding waarborgregeling: voor de coronakredieten die banken toekennen zal de Vlaamse overheid via PMV tot 75% borg staan. Hiervoor betaalt de onderneming op voorhand wel een vergoeding, namelijk 0,25% van het geleende bedrag.

Niet eender welke onderneming zal een beroep kunnen doen op deze maatregelen. Het moet gaan om ondernemingen die vóór de corona-uitbraak gezond waren en die kunnen aantonen dat corona een impact heeft op hun onderneming. Zo zullen bedrijven die reeds een actieve kredietherstructurering hebben lopen en/of op 1 februari 2020 een betalingsachterstand van hun kredieten hadden, niet in aanmerking komen.

Verdeling van verliezen

En wat als het toch fout loopt? De overheid en de financiële sector zijn overeengekomen dat de banken de eerste 3% van de verliezen als gevolg van niet-terugbetaling van coronakredieten zullen dragen. Liggen de verliezen tussen de 3 en 5%, dan zullen de overheid en de banken deze gelijk verdelen. Voor de schijf van verliezen boven 5% is een verdeling van 80% (overheid) en 20% (banken) afgesproken.

Een onderbouwd cashflowplan voor de komende 6 maanden is dus cruciaal vóór je de hulp van je bank inroept. Doe een effort om de kosten zo laag mogelijk te houden en tegelijk inkomsten te verzekeren door middel van een flexibel businessmodel gecombineerd met andere financiële en sociale steunmaatregelen.

Dit artikel werd geschreven door Nic De Ruyver, financieel en strategisch expert bij funding agency The Harbour.

The Harbour helpt start-ups, scale-ups en kmo’s aan groeifinanciering via banken, business angels, fondsen… Plan nu een gratis call in met een expert

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in