Privacyverklaring

Het platform www.worksmarter.eu (hierna: het “Platform”) is een gezamenlijk initiatief van verschillende ondernemingen, met Teamleader NV (BE0899.623.035) als voornaamste initiatiefnemer.

Aangezien Teamleader NV als enige bepaalt welke persoonsgegevens via het Platform worden opgevraagd en voor welke doeleinden dit gebeurt, is Teamleader te beschouwen als de enige verwerkingsverantwoordelijke.

Voor het verdere verloop van deze Privacyverklaring zullen we naar onszelf verwijzen als “Work Smarter”, “wij” en “ons”.

Waarom een Privacyverklaring?

Deze Privacyverklaring is gericht naar iedereen die op één of andere manier persoonsgegevens met ons deelt via het Platform (hierna: “je”, “jij” en “jou”). Wij willen jou in heldere taal vertellen wat we met jouw persoonsgegevens doen. Niet alleen omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn, maar vooral omdat we transparantie en privacy belangrijk vinden.

We streven er uiteraard naar om de regels rond gegevensbescherming uit de Europese en Belgische wetgeving zo goed als mogelijk na te leven.

Wat weet Work Smarter over jou en wat gebeurt er met die informatie?

Nieuwe en terugkerende websitebezoekers

Vooraleer we jou vertellen welke persoonlijke informatie we over jou verzamelen, en voor welke redenen we dit doen, willen we jou erop wijzen dat er een verschil is tussen:

 • personen die het Platform voor de eerste keer bezoeken, en
 • terugkerende bezoekers.

Waarom dat onderscheid zo belangrijk is, lees je hieronder:

Bezoek je het Platform voor de eerste keer?

Dan (her)kennen we jou waarschijnlijk (nog) niet. Zolang je via het Platform geen persoonlijke informatie bij ons achterlaat (bijv. via een webformulier), blijft dat ook zo. Je bepaalt dus steeds zelf wat wij over jou weten.

Let op: dit betekent niet noodzakelijk dat we nog nooit persoonlijke informatie over jou hebben verzameld. Het is namelijk mogelijk dat je zelf al via een andere weg bepaalde persoonsgegevens met ons deelde (denk bijv. aan: e-mail, sociale media, etc.).

Ben je een terugkerende bezoeker van het Platform?

Of we jou herkennen wanneer je ons Platform voor de tweede, derde… keer bezoekt, hangt af van je vorige bezoeken het Platform.

Als je tijdens jouw vorige bezoeken nooit persoonlijke informatie met ons hebt gedeeld (bijv. via een webformulier), dan weten we niet wie je bent. Je bepaalt dus steeds zelf wat wij over jou weten.

Heb je wel al eens je persoonsgegevens achtergelaten, dan kunnen we jou – dankzij cookies – herkennen als ‘terugkerende bezoeker’ (tenzij je bepaalde niet-essentiële cookies niet geaccepteerd hebt).

Welke persoonsgegevens verzamelt Work Smarter en waarom?

We willen benadrukken dat het Platform geen commercieel initiatief is en dat jouw persoonsgegevens in geen geval zullen gebruikt worden voor marketingcommunicatie omtrent betalende diensten of producten.

Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens in volgende gevallen:

E-mails:

 • E-mailadres;
 • Andere persoonsgegevens die je vrijwillig aan ons meedeelt.

Als je een e-mail stuurt naar corona@worksmarter.eu kunnen we hier uiteraard op reageren. Verder zullen we eventuele met ons gedeelde persoonsgegevens enkel gebruiken zoals met   jou besproken.

Inschrijving op de nieuwsbrief:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • IP-adres.

Heb je je via het Platform ingeschreven voor onze nieuwsbrief, dan ontvang je van ons        met regelmaat een overzicht met relevante blogartikels en direct inzetbare tips. Toch niet overtuigd? Je kan je altijd uitschrijven.

Inschrijving voor een webinar:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • IP-adres.

We sturen je na je inschrijving een aantal informatieve e-mails die gerelateerd zijn aan het webinar dat jij gaat volgen. Ook na afloop van het webinar ontvang je nog een aantal   informatieve e-mails (o.a. met een video-opname van de sessie, zodat je die later op je gemak nog eens kan herbekijken). Als je dat wil, kan je je steeds uitschrijven.

Inzenden van content (via de Schrijf Mee! pagina):

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Korte beschrijving auteur.

We gebruiken jouw persoonlijke informatie uitsluitend om jou als auteur te vermelden bij publicatie van het ingezonden stuk. Als je dat wenst, kan publicatie ook anoniem. Op jouw     verzoek kunnen we door jou gecreëerde content terug van het Platform halen.

Reactie op een blogartikel:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • IP-adres.

Wanneer je een reactie plaatst op een blogartikel zullen we dit eerst van dichterbij bekijken. Als de reactie gepast is, kunnen we jouw reactie tonen op het Platform en/of jou hierover een persoonlijk bericht sturen.

Registratie Staying Home Club:

 • IP-adres.

Hoewel we geen contactgegevens van jou opvragen, is het toch mogelijk dat we jou als lid van de Staying Home Club contacteren. Binnen de grenzen van wat wettelijk is toegestaan, maken wij gebruik van publiek beschikbare contactgegevens (bijv. in het KBO) om potentieel geïnteresseerde bedrijven te contacteren (zodat ze zich mee achter het initiatief scharen).

Deelt Work Smarter mijn persoonlijke gegevens met andere partijen?

Doorgifte aan gegevensverwerkers

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt met het oog op onze interne (niet-commerciële) doeleinden. In het kader daarvan kunnen wij wel beroep doen op externe partijen. Dergelijke externe partijen mogen jouw persoonsgegevens slechts volgens heel duidelijk afgelijnde instructies verwerken.

Concreet doen wij beroep op volgende categorie van gegevensverwerkers: bedrijven die we hebben ingeschakeld voor ICT–technische ondersteuning en hostingdoeleinden (bijv. voor de organisatie van een webinar).

Om een optimale bescherming van jouw persoonsgegevens te garanderen hebben wij de nodige contractuele afspraken gemaakt met al deze externe partijen om ervoor te zorgen dat zij de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen hebben en dat zij deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden van Work Smarter (en dus niet voor hun eigen doeleinden).

Doorgifte aan aparte verantwoordelijken

Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit doorgeven of communiceren aan derde partijen die deze voor hun eigen doeleinden willen gebruiken. De enige uitzondering hierop is de persoonsgegevens die je opgeeft bij de inschrijving voor een webinar. Deze kunnen we met de spreker delen voor zover je daarvoor jouw toestemming hebt gegeven.

Verder organiseren wij regelmatig polls op het Platform, soms op vraag van een andere onderneming. De antwoorden op deze polls zijn steeds anoniem en kunnen dus vrij worden gedeeld.

Tot slot is het wel mogelijk dat we jouw persoonsgegevens openbaar maken:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • Wanneer (nagenoeg) al onze activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval jouw persoonsgegevens een van de overgedragen activa zal zijn.

Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte?

Neen, jouw persoonsgegevens verlaten in geen geval de Europese Economische Ruimte.

Hoe weet ik of Work Smarter mijn persoonlijke informatie veilig bewaart?

Wij hebben alle redelijke technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen genomen om elk risico op ongeoorloofde toegang tot en verlies, misbruik of wijziging van jouw persoonsgegevens tot een minimum te beperken.

Toch is het belangrijk dat je weet dat het onmogelijk is om een onfeilbaar niveau van veiligheid te garanderen. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte en van elektronische opslag van gegevens via het internet is 100% veilig.

Hoe lang bewaart Work Smarter mijn gegevens?

Tenzij wanneer de wet een langere bewaartermijn vereist of rechtvaardigt, bewaren wij jouw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is om de vooropgestelde doeleinden, zoals die worden beschreven in deze Privacyverklaring, te bereiken.

Wat zijn mijn privacyrechten en hoe kan ik ze uitoefenen?

Worden jouw persoonsgegevens door Work Smarter verwerkt, dan beschik je – ten opzichte van ons – over volgende rechten:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over jou bijhouden;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van jouw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van jouw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’)
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht om jouw toestemming in te trekken;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Je kan jouw privacyrechten kosteloos uitoefenen door contact op te nemen met onze Data Protection Officer. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden en uiterlijk één maand nadat we jouw verzoek ontvangen hebben.

Kan deze Privacyverklaring in de toekomst gewijzigd worden?

Het is zeker mogelijk dat we deze Privacyverklaring op een later ogenblik updaten. Dat doen we iedere keer wanneer er iets (grondig) verandert in de manier waarop we met jouw persoonsgegevens omgaan. We plaatsen in dat geval een nieuwe versie van de Privacyverklaring op het Platform. Het is daarom aangewezen dat je regelmatig ons Platform bezoekt en onze Privacyverklaring raadpleegt.

Wat als ik via een link op het Platform ergens anders uitkom?

Ons Platform kan hyperlinks bevatten naar andere websites, bijvoorbeeld van partners waarvan we bepaalde relevante content delen. Wanneer je op één van deze links klikt, verlaat je ons Platform. Het is mogelijk dat terechtkomt op een andere website of internetbron die persoonlijke informatie over jou verzamelt.

Wij controleren niet of en hoe deze externe websites of internetbronnen jouw persoonsgegevens gebruiken. Lees daarom steeds zorgvuldig het privacybeleid van deze externe websites en internetbronnen.

Niet tevreden over hoe we met jouw gegevens omgaan?

Indien je opmerkingen of klachten hebt over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, vragen wij jou om deze eerst aan ons te melden. Dat kan door een mail met jouw klacht te sturen naar onze Data Protection Officer. Op die manier kunnen we in onderling overleg tot een oplossing komen.

Ben je na deze melding nog niet steeds niet tevreden? Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Na het lezen van deze Privacyverklaring toch nog vragen?

Stuur een mailtje naar onze Data Protection Officer. Hij neemt graag de tijd om jouw vragen rond privacy te beantwoorden.