UNIZO blijft als belangenorganisatie niet bij de pakken zitten. Ze neemt verschillende initiatieven om ondernemingen die getroffen zijn door de coronacrisis te informeren en te ondersteunen. Zo is er onder andere een specifieke Coronalijn (0800 20 750) voor ondernemersvragen. Daarnaast onderhandelt UNIZO actief met de overheid om een waaier aan steunmaatregelen aan te bieden. Met resultaat.

Hieronder vind je een overzicht van de voornaamste coronasteunmaatregelen voor ondernemingen.

Voor werkgevers:

De federale regering heeft het stelsel van de tijdelijke werkloosheid (door zowel overmacht  als om economische redenen) uitgebreid. Niet enkel volledige sluiting valt hieronder, maar ook weekendsluiting en daling van omzet, productie, bestellingen, cliënteel, etc.

Je kan een uitstel van betaling krijgen voor de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid. Het gaat om de bijdragen die verschuldigd zijn voor de eerste twee kwartalen van 2020.  De RSZ kan een betalingstermijn toekennen in maximaal 24 maandelijkse termijnen.

Voor zelfstandigen:

  • Vermindering voorlopige sociale bijdragen

Ondervind je als zelfstandige impact op jouw business door corona, dan zal je automatisch de toestemming krijgen om jouw voorlopige sociale bijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2020 te verminderen. Hoeveel minder je moet betalen valt te bekijken met je sociaal verzekeringsfonds.

  • Vereenvoudiging vervangingsinkomen (overbruggingsrecht)

Ben je als zelfstandige verplicht om je activiteiten te onderbreken, dan kan je tijdens de periode van onderbreking een vervangingsinkomen ontvangen. Het volstaat dat deze gedwongen onderbreking zeven kalenderdagen aanhoudt. Dit is een stuk flexibeler dat de normale regeling, waar de gedwongen onderbreking een volledige maand moet duren.

Voor alle ondernemingen:

Met deze premie wil de Vlaamse regering Vlaamse ondernemingen en zelfstandigen die omwille van corona hun onderneming verplicht moeten sluiten gedeeltelijk compenseren voor het geleden inkomstenverlies. Ga hier na of jouw bedrijf in aanmerking komt.

Via deze maatregel van de Vlaamse overheid komen ondernemingen die geen voldoende waarborgen bieden toch in aanmerking voor een financiering (overbruggingskrediet) van hun werkkapitaal door de bank. In ruil voor een eenmalige premie kunnen ze tot 75 procent van de verbintenissen laten afdekken door de Vlaamse overheid, die op die manier voor een deel de risicopositie van de bank overneemt.

Ook de fiscus is – bij wijze van uitzondering – iets minder streng als gewoonlijk. Zo zijn er mogelijkheden om volgende betalingen te spreiden: personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw-bijdragen en bedrijfsvoorheffing. Zelfstandigen die merken dat hun inkomsten lager zullen zijn dan de inkomsten die als refertejaar worden beschouwd om de voorafbetalingen te berekenen, kunnen ervoor kiezen om een lager bedrag aan voorafbetalingen te betalen.

Ga voor meer informatie naar de website van UNIZO.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in